30 May 2017


1 June 2017

7 June 2017

8 June 2017

9 June 2017

10 June 2017

11 June 2017

12 June 2017

13 June 2017

14 June 2017

15 June 2017

16 June 2017

17 June 2017

18 June 2017

  • Okja (2017) (Sydney Film Festival)
  • Ran (1985) (digitally restored version) (Sydney Film Festival)
  • Kagemusha (1980) (Sydney Film Festival)
  • McLaren (2016 Documentary) (Sydney Film Festival)

21 June 2017

22 June 2017

23 June 2017

26 June 2017

29 June 2017

30 June 2017


1 July 2017

4 July 2017

5 July 2017

  • Genius (2016) (DVD premiere)

6 July 2017

7 July 2017

11 July 2017

13 July 2017

14 July 2017

16 July 2017

20 July 2017

21 July 2017

27 July 2017


1 August 2017

3 August 2017

10 August 2017

16 August 2017

17 August 2017

18 August 2017

24 August 2017

31 August 2017


1 September 2017

7 September 2017

  • It (2017)

12 September 2017

14 September 2017

21 September 2017

28 September 2017


1 October 2017

3 October 2017

5 October 2017

10 October 2017

12 October 2017

14 October 2017

18 October 2017

19 October 2017

23 October 2017

26 October 2017

30 October 2017

31 October 2017


1 November 2017

2 November 2017

8 November 2017

9 November 2017

11 November 2017

12 November 2017

16 November 2017

23 November 2017

30 November 2017


1 December 2017

7 December 2017

10 December 2017

14 December 2017

19 December 2017

21 December 2017

26 December 2017

31 December 2017


1 January 2018

4 January 2018

11 January 2018

18 January 2018


8 February 2018

15 February 2018

22 February 2018


1 March 2018

15 March 2018

22 March 2018

29 March 2018

31 March 2018


1 April 2018

25 April 2018


24 May 2018


7 June 2018

14 June 2018

21 June 2018


5 July 2018

19 July 2018


18 August 2018


31 October 2018


21 November 2018

29 November 2018


26 December 2018


1 January 2019

17 January 2019


12 June 2019

20 June 2019


2 July 2020