Most Rated Movies and TV Shows With Haruo Kitamura

 Refine See titles to watch instantly, titles you haven't rated, etc
  • Job Types
  • Movies or TV
  • Genres
  • Keywords
  • IMDb Rating
  • In Theaters
  • On TV
  • Release YearIMDb user rating (average) to
Number of votes to »
ResetReset
Release year or range to »

1. Isharyô Bengoshi: Anata no Namida, Okane ni Kaemashô (2014– )

Comedy

8.0
Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Naoki Tanaka, Akiko Yada, Naomi Watanabe, Jun Miho

Votes: 5

2. Toranomon nyûsu: 8-ji iri! (2015– )

Talk-Show

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Ippei Orishima, Kaori Arimoto, Naoki Hyakuta, Kunihiko Takeda

3. Gyoretsuno dekiru horitsu sodanjo (2002– )

54 min | Game-Show, Talk-Show

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Shinsuke Shimada, Kiriko Isono, Kôji Higashino, Naoki Nokubo

4. Nakai Masahiro no kinyôbi no suma tachi e (2001– )

54 min | Talk-Show

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Mark Chinnery, Masahiro Nakai, Yuzuki Nagumo, Chisako Takashima

7. Isharyô Bengoshi: Anata no Namida, Okane ni Kaemashô (2014– )
Episode: Episode #1.11 (2014)

55 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Toshikazu Nagae | Stars: Naoki Tanaka, Akiko Yada, Naomi Watanabe, Jun Miho

8. Ichiban Dake ga Shitteiru (2017– )
Episode: Episode dated 11 March 2019 (2019)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Akane Hotta, Hiromi Kawata, Haruo Kitamura, Korokke

16. Toranomon nyûsu: 8-ji iri! (2015– )
Episode: Episode dated 19 July 2016 (2016)

Talk-Show

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Naoki Hyakuta, Haruo Kitamura, Ippei Orishima

22. Gyoretsuno dekiru horitsu sodanjo (2002– )
Episode: Episode dated 25 June 2006 (2006)

Game-Show, Talk-Show

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Toru Hashimoto, Mitsuyo Ibuki, Saburô Ishikura, Kiriko Isono

29. Toranomon nyûsu: 8-ji iri! (2015– )
Episode: Episode dated 7 March 2017 (2017)

Talk-Show

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Naoki Hyakuta, Haruo Kitamura, Ippei Orishima

32. Nakai Masahiro no kinyôbi no suma tachi e (2001– )
Episode: Haruo Kitamura (2016)

Talk-Show

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Mark Chinnery, Haruo Kitamura, Steve RyanRecently Viewed