Edit
Yoshitsune (TV Series 2005– ) Poster

(2005– )

Full Cast & Crew

Series Cast  

Mutsumi Fujita Mutsumi Fujita 49 episodes, 2005
Tatsuo Ito Tatsuo Ito 49 episodes, 2005
Noriko Nakagoshi Noriko Nakagoshi 49 episodes, 2005
Ryû Manatsu Ryû Manatsu 48 episodes, 2005
Nahomi Matsushima Nahomi Matsushima ...  2005 48 episodes, 2005
Yôko Moriguchi 11 episodes, 2005
Ryûnosuke Kamiki ...  Ushiwaka-maru (Low teen age) 3 episodes, 2005
Yasuhiro Roppongi Yasuhiro Roppongi 1 episode, 2005
Hiroshi Shimizu Hiroshi Shimizu 1 episode, 2005
Hideaki Takizawa Hideaki Takizawa ...  Minamoto no Yoshi-tsune / ... unknown episodes
Tetsuya Watari ...  Taira no Kiyomori (Hei-shi) unknown episodes
Ken Matsudaira ...  Benkei unknown episodes
Satomi Ishihara ...  Shizuka-Gozen unknown episodes
Aya Ueto ...  Utsubo unknown episodes
Hiroshi Abe ...  Taira no Tomomori (Kiyomori's 4th son) unknown episodes
Yoshiyoshi Arakawa Yoshiyoshi Arakawa unknown episodes
Maki Gotô Maki Gotô ...  Yoshiko unknown episodes
Mikijirô Hira ...  Goshirakawa Emperor unknown episodes
Shigeki Hosokawa Shigeki Hosokawa ...  Taira no Shigehira (Kiyomori's 5th son) unknown episodes
Sadanji Ichikawa IV Sadanji Ichikawa IV ...  Kane-uri Kichiji unknown episodes
Tsubasa Imai Tsubasa Imai ...  Nasu no Yoichi unknown episodes
Izumi Inamori Izumi Inamori ...  Tokiwa Gozen (Yoshitsune's Mother) unknown episodes
Yoshizumi Ishihara Yoshizumi Ishihara ...  Minamoto no Noriyori unknown episodes
Atsushi Itô Atsushi Itô ...  Kisanta (Yoshitsune's vassal) unknown episodes
Toshiki Kashû Toshiki Kashû ...  Taira no Koremori (Shigemori's 1st son) unknown episodes
Masanobu Katsumura Masanobu Katsumura ...  Taira no Shigemori (Kiyomori's 1st son) unknown episodes
Masaya Katô ...  Minamoto no Yoshitomo (Yoshitsune and Yoritomo's father) unknown episodes
Nenji Kobayashi Nenji Kobayashi ...  Houjou Tokimasa unknown episodes
Eiko Koike Eiko Koike ...  Tomoe-gozen (Yoshinaka's concubine) unknown episodes
Kôtarô Koizumi Kôtarô Koizumi ...  Taira no Sukemori unknown episodes
Masao Kusakari Masao Kusakari ...  Taira no Tomoyasu (close to the Emperor) unknown episodes
Hisako Manda Hisako Manda ...  Akane unknown episodes
Keiko Matsuzaka Keiko Matsuzaka ...  Taira no Tokiko (Kiyomori's wife) unknown episodes
Akihiro Miwa Akihiro Miwa ...  KI-ichi Hougen (Yoshitune's tutor) unknown episodes
Kiichi Nakai ...  Kamakura's first Sho-Gun / ... unknown episodes
Akira Nakao Akira Nakao ...  Kajiwara Kagetoki unknown episodes
Kiyotaka Nanbara ...  Ise no Saburou (Yoshitsune's vassal) unknown episodes
Yui Natsukawa Yui Natsukawa ...  Akiko (Tomomori's wife) unknown episodes
Mari Natsuki Mari Natsuki ...  Tango no Tsubone (Emperor's concubine) unknown episodes
Shun Oguri ...  Kajiwara Kagesue unknown episodes
Koujirou Oka Koujirou Oka ...  Prince Mochihito unknown episodes
Ren Osugi ...  Minamoto no Yuki-ie unknown episodes
Yukiyoshi Ozawa ...  Kiso Yoshinaka (Gen-ji) unknown episodes
Kayoko Shiraishi Kayoko Shiraishi ...  O-Toku unknown episodes
Hideki Takahashi Hideki Takahashi ...  Fujiwara no Hidehira (Master of Mutsu Land) unknown episodes
Tetsurô Tanba ...  Minamoto no Yorimasa (Gen-ji) unknown episodes
Shingo Tsurumi ...  Taira no Munemori (Kiyomori's 3rd son) unknown episodes
Tsuyoshi Ujiki Tsuyoshi Ujiki ...  Suruga Jirou (Yoshitsune's vassal) unknown episodes
Ikkei Watanabe Ikkei Watanabe ...  Fujiwara no Yasuhira unknown episodes
Naomi Zaizen Naomi Zaizen ...  Houjou Masako (Yoritomo's wife) unknown episodes
Gorô Ôhashi Gorô Ôhashi ...  Taira no Tokitada (Tokiko's brother) unknown episodes

Series Makeup Department 

Etsuko Egawa ... special makeup effects artist (48 episodes, 2005)

Series Music Department 

Masatsugu Shinozaki ... musician (49 episodes, 2005)

See also

Release Dates | Official Sites | Company Credits | Filming & Production | Technical Specs

Contribute to This Page


Recently Viewed